logo

Verzekeringen

Berekenen reis - en annuleringsverzekeringen

Steeds vaker heeft een deel van de reizigers een doorlopende reis- en/of annuleringsverzekering. Het uitrekenen wat de verzekering en assurantiebelasting voor de resterende deelnemers bedraagt, is daardoor erg lastig.

Deze module neemt de taak van je over. Daarnaast kunnen we exports activeren voor de Europeesche, zodat je deze door middel van upload CSV kunt aanbieden.